I

Vattenhjulet i Pershyttan

Pershyttans bergsmansby strax sydväst om trästaden Nora är ett kulturminne med anor ända från 1300-talet. Området utsågs till kulturreservad år 2004 genom ett beslut i länsstyrelsen. Här har gruvdriften varit central under långa tider, och kvar finns bland annat en hytta som byggdes år 1856. I hyttan har man bevarat ett av europas största fungerande vattenhjul, som förr drev hyttans blåsbälgar och de omgivande gruvornas vattenpumpar. Hjulet är ett såkallat Polhemshjul på 11,2 m i diameter, där en del av virket på det börjat ruttna med tiden. Vi på Karpenter fick under 2019 förtroendet att restaurera de delar av vattenhjulet som var uttjänta, så att det kan fortsätta att hållas i drift under sommarsäsongen. I arbeten av denna karaktär har vi god nytta av våra kunskaper inom byggnadsvård och traditionella hantverksformer.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA