I

Västkusten - Miio Mara

Detta mycket speciella hus med sina enorma genomarbetade takkonstruktioner i korsvirke byggde vi mellan åren 2014 till 2016 i ett konstnärskollektiv i Västsverige. Det står upprest på en berghäll, men delar av takkonstruktionen byggdes på plats i vår verkstad. De tre mindre byggnader som bostaden utgörs av, restes ursprungligen separat var för sig på plan mark strax nedanför den klippa där de står nu. Därefter hissades de upp en och en mede en stor lyftkran till sina fundament som vi byggt på klippväggen. Huset utgörs av tre mindre byggnader, varav två är åttakantiga och den tredje delen sammankopplar de två övriga. Tekniken med korsvirke är ett byggnadssätt som traditionellt använts flitigt i bland annat Danmark och delar av södra Sverige. I just dessa konstruktioner har vi använt oss av gedigna specialtillverkade järnbeslag för att koppla ihop korsvirket i byggnadernas centrum. Eftersom tanken var att virket till stora delar skulle förbli synligt även efter att innertaket monterades, var det av stor vikt att det sammanfogades på ett estetiskt vackert sätt. På de två åttakantiga byggnadernas utsida sticker korsvirket uti varje hörn, och är där inklätt med koppar.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA