I

Timmerhuset

Detta timmerhus i traditionell stil byggde vi under sommar och höst år 2015. Huset är knuttimrat enligt konstens alla regler med yxade knutar, motorsågade långdrag, och såkallade dymlingar som håller samman varje stockvarv. Huset byggdes först på vår timringsplats i Bergslagen, men monterades sedan ned och fraktades med lastbil till sin slutdestination utanför Karlsborg där det åter restes upp. Långdragen och knutarna isolerades på gammaldags vis med lin. Knuttimring är en traditionell byggnadsstil som fortfarande är relativt efterfrågad, men där kunskapen inom området långsamt håller på att försvinna. Vi på Karpenter strävar efter att bevara gamla byggtraditioner, och timring är ett av de traditionella byggsätt vi har goda kunskaper inom. Vi är även kunniga inom restaurering av befintliga timmerhus där delar av konstruktionen exempelvis ruttnat och behöver bytas ut.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA