I

Stationshuset

Detta gamla stationshus i hjärtat av Bergslagen har anor från järnindustrins storhetstid i slutet av 1800-talet, då malmtågen dagligen trafikerade den numera nedlagda järnvägssträckan mellan Striberg och Grängen norr om Nora. Numera tjänar stationshuset som bostad för en familj. Här utförde vi år 2017 en utbyggnad om 60 m2, med fasad- tak- och konstruktionsdetaljer i en stil som passade väl ihop med det ursprungliga stationshuset för att bevara det kulturhistoriska värdet. I utbyggnaden ingick en 35 m2 stor altan inklusive en ramp för rullstol, en hall om drygt 6 m2, ett stort badrum om 10m2 samt ett sovrum om 17 m2. Mellan de olika rummen monterades tröskelfria skjutdörrar för åtkomst med rullstol.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA