I

Kyrka

Detta är en tredimensionell översiktsbild av Nyhyttans Adventkyrka som vi ritat på beställning. Den tredimensionella bilden är i sitt grundutförande helt sömlös och omfattar byggnadens alla sidor. Den kan roteras fritt i alla riktningar så att byggnaden kan ses från samtliga vinklar. Om exempelvis en tillbyggnad eller fasadändring önskas, kan detta infogas i översiktsritningen så att det är enkelt att skapa sig en bild av hur slutresultatet kommer att te sig.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA