I

Konstruktionsritning Norge

Detta är en konstruktionsritning av ett småhus vi uppfört i moduler i södra Norge. Husets väggar och takkonstruktion byggdes i vår verkstad, helt enligt den ritning som visas här. Konstruktionsritningen kan i datorprogrammet delas upp i flera olika delar där olika lager kan skalas av eller läggas till beroende på vilken del av konstruktionen man vill fokusera på. Har du ett projket du behöver en konstruktionsritning till tar vi oss gärna an uppdraget med hjälp av våra kunskaper och vår högteknologiska programvara.

© 2024 KARPENTER I BERGSLAGEN AB. ALL INNEHÅLL UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT | HEMSIDA AV DEXERA